>>HARUKI MURAKAMI DETOX, MANILA, PHILS.
E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...PANAWAGAN PARA SA KONTRIBUSYON SA PUBLIKASYONG-IGLAP HINGGIL SA TERORISMO NG ESTADO

Ito na naman kami. Wag kayong mabibigla.

Ang publikasyong-iglap ng Congress of Educators/Teachers for Nationalism and Democracy (CONTEND) ay muling nananawagan at humihingi ng kontribusyon para sa isang aklat hinggil sa tumitinding atake laban sa mga progresibong indibidwal at grupo, sa partikular, sa Bayan Muna. Sa loob lamang ng walong araw, limang indibidwal ang tinambangan na – dalawang human rights lawyer, isang pesante, isang city councilor, at iba pa. Ito’y manipestasyon ng tumitinding terorismo ng estado laban sa mga tumutuligsa rito.

Ayaw na natin ng may susunod pa. Kaya heto ang abang kontribusyon sa mala-kisap-matang pagpaslang na nagaganap ngayon. Dahil ang isang iglap ng pagkitil – ang sistematikong maiglap na pagkitil ng estado – ay kailangan agarang tapatan sa pamamagitan ng iba’t ibang porma, isa na ang publikasyong-iglap. Ipadala ang inyong kontribusyon – tula, dagli (maikling-maikling kuwento), maikling kuwento, sanaysay, statement, titk ng awit at iba pang genre – para sa publikasyong iglap.

Dahil nga ito ay mabilisan, ang deadlayn o huling araw ng pagsusumite ay sa Abril 8 (Biyernes). Ipagpaumanhin ang maikling panahong inilalaan, dahil HINDI NA ITO MAKAPAGHIHINTAY PA!

Ipadala sa manlabusaw@yahoo.com. Kung may katanungan, hanapin sina Joey Baquiran, Joi Barrios, Roland Tolentino at Mykel Andrada, o tumawag / magtext sa 0915-4413324 o mag-email sa manlabusaw@yahoo.com.

Ang Publikasyong-Iglap ay proyektong kultural at pulitikal ng CONTEND na agarang tumutugon sa matitinding isyu ng panahon at lipunan. Makiisa!

Maraming salamat.

links to this post

0 Responses to “”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


About us

Best described as a Murakami detox support group, we're all fans of the quirkily brilliant Japanese author, Haruki Murakami, and writing about such things as films we've seen recently and books we're reading (not to mention meandering musings on the man's work, of course) helps us to pass time while waiting for the next book from Haruki-baby.

Previous posts

Links


ATOM 0.3