>>HARUKI MURAKAMI DETOX, MANILA, PHILS.
E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...Murakami, Pinoy version
Excerpt from a Translation by Mr. Dirtypapa, Vlad as posted on Saturday, September 11, 2004

sa pagkakatagpo ng 100% perfect girl isang magandang umaga ng abril
(Salin ng 'Upon Seeing the 100% Perfect Girl One Beautiful April Morning' ni Haruki Murakami)
Naglalakad siya mula silangan pa-kanluran, at ako'y kanluran pa-silangan. Talagang maganda ang umagang iyon ng Abril.

Sana'y makausap ko siya. Kalahating oras lang ay sobra-sobra na: tatanungin ko lang naman siya tungkol sa sarili niya, kukuwentuhan siya tungkol sa akin, at-ang gustong-gusto ko talagang gawin-ipaliwanag sa kanya ang kompleksidad ng pagkakataon na nagdala sa aming pagtatagpo sa isang kalye sa Harajuku nitong isang magandang umaga ng Abril taong 1981. Ito'y siguradong siksik na siksik ng mga maiinit na lihim, tulad ng isang antigong orasang nabuo noong puno pa ng kapayapaan ang mundo.

Pagkatapos naming mag-usap, manananghalian kami sa kung saan, siguro'y manonood ng pelikula ni Woody Allen, dadaan sa isang hotel bar para mag-cocktails. Kung susuwertihin, didiretso na kaming dalawa sa kama.

Kumakatok sa pinto ng puso ko ang pag-asa.

Ngayon, ang agwat sa pagitan namin ay nabawasan at naging labinlimang yarda na lang.

Paano ko siya kakausapin? Ano ba'ng dapat kong sabihin?

"Magandang umaga po, miss. Sa tingin po ba ninyo'y may kalahating oras kayo para sa kaunting kuwentuhan?"

Punyemas. Parang nagbebenta ng insurance.

links to this post

2 Responses to “”

  1. Blogger Midori 

    bravo! naaliw ako sa translation na ito. but will have to check out the story again in english cos i kinda forgot how it ended. did it really end like that? as in parang, 'punyemas, parang nagbebenta ng insurance'? shite ulyanin na ko. ;)

  2. Blogger Midori 

    eek, lola na nga talaga ako. obvious ba na small excerpt lang ang naka-post na yan and the story's much longer than that. anyhow i checked the dirtypopmachine blog and it rocks! "yuck, so dirty!" haha! tanginang picture ni justin timberlake yan, and the flaming red and yellow colors... although in fairness aaminin kong justin timberlake is kinda hot. yun lang po. again, the translation rocks, so thanks!

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


About us

Best described as a Murakami detox support group, we're all fans of the quirkily brilliant Japanese author, Haruki Murakami, and writing about such things as films we've seen recently and books we're reading (not to mention meandering musings on the man's work, of course) helps us to pass time while waiting for the next book from Haruki-baby.

Previous posts

Links


ATOM 0.3